Ở MariaDB sẽ tồn tại 4 loại file log như sau đó là : general_log, Binary_Log, slow_query_log, log_error . Tuy nhiên trong đó có 2 log quan trọng bạn cần quan tâm đó là

  • slow_query_log : ghi các truy vấn SQL mất nhiều thời gian để thực hiện.
  • log_error : ghi các lỗi nghiêm trọng xảy ra trong quá trình hoạt động của máy chủ, hỏng bảng, thông tin start và stop.

Để tìm location của 2 log này nằm ở vị trí nào bạn truy cập vào file /etc/my.cnf để tìm nhé.

$ cat /etc/my.cnf

Lưu ý: Nếu chưa có file log này bạn có thể thực hiện bật ghi log bằng cách thêm log-error=/var/log/mariadb/mariadb.log hoặc general_log_file=/var/log/mariadb.log vào trong file  /etc/my.cnf nhé

Để kiểm tra vị trí file log_error mà MariaDB đang sử dụng ta có thể dùng lệnh sau

MariaDB [(none)]> SHOW VARIABLES LIKE 'log_error';
+---------------+----------------------+
| Variable_name | Value |
+---------------+----------------------+
| log_error | /var/log/mariadb.err |
+---------------+----------------------+
1 row in set (0.001 sec)
MariaDB [(none)]> SHOW VARIABLES LIKE 'slow_query_log_file';
+---------------------+---------------------------+
| Variable_name | Value |
+---------------------+---------------------------+
| slow_query_log_file | /var/log/slow-queries.log |
+---------------------+---------------------------+
1 row in set (0.001 sec)

Đối với log_error bạn có thể bật để giám sát, cũng như điều tra sự cố trong trường hợp MariaDB gặp lỗi, còn slow_query_log bạn chỉ nên bật để tối ưu server hoặc debug các query chậm. Nếu không cần debug bạn nên tắt slow_query_log để giảm tải hệ thống vì việc lưu log sẽ tốn tài nguyên nhất định.

Rate this post
Tagged:
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận