EasyEngine – 2 Hướng dẫn cài đặt WordPress mặc định

Tiếp tục Series về ee (EasyEngine) ở bài trước mình đã hướng dẫn bạn cài ee rồi,ở bài này mình sẽ tập trung đi vào cách cài đặt WordPress và ở bài này mình thực hiện cài WordPress mặc định với các cấu hình cache ee hỗ trợ như (Redis, Memcached, Nginx cache) SSl Let’s […]

Read More

EasyEngine – 1 Hướng dẫn cài đặt ee (EasyEngine)

EasyEngine (ee) là một công cụ dòng lệnh cho các máy chủ web Nginx để quản lý các trang web WordPress đang chạy trên LEMP Stack (Linux, Nginx, MySQL / MariaDB và PHP-FPM). EasyEngine được tạo bằng python và có thể được cài đặt trên các HĐH Debian của Ubuntu và Linux. Trong hướng dẫn […]

Read More